naše škola

 naše škola

menu

úvodní stránka
školní rok 2017/2018
naše škola
kontakty
informace pro rodiče ZŠ
zaměstnanci ZŠ
školní družina
zájmové kroužky ZŠ
mateřská škola
školní stravování
dokumenty
školská rada
fotogalerie
kde nás najdete
napište nám
autor stránek

náš zřizovatel

znak obce
školská rada


Dle § 167 Zákona 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který jmenuje její třetinu, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Pro období 2017 – 2020 pracuje při ZŠ Bořitov školská rada ve složení:
Za zřizovatele: Marie Filoušová, PaeDr. Miroslav Verner
Za zákonné zástupce žáků: Bc. Eva Kucharová, Ing. Jiří Kakáč
Za pedagogické pracovníky: Šárka Marečková, Mgr. Michaela Dvořáčková

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

 

 

 

 

 

naše fota
na Rajče.net

EU peníze školám
DUMy

Skutečně zdravá škola