naše škola

 naše škola

menu

úvodní stránka
školní rok 2017/2018
naše škola
kontakty
informace pro rodiče ZŠ
zaměstnanci ZŠ
školní družina
zájmové kroužky ZŠ
mateřská škola
školní stravování
dokumenty
školská rada
fotogalerie
kde nás najdete
napište nám
autor stránek

náš zřizovatel

znak obce
informace pro rodiče ZŠ

 

Sběr papíru pro školu
V termínu od 11. – 14. října bude opět probíhat sběr odpadového papíru (nemusí být tříděný ani svázaný), jehož výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí v naší školce a škole. Sběrový materiál bude možno složit do uzamykatelného kontejneru vedle budovy ZŠ v následujících termínech:
Úterý 11.10. 14,00 – 18,00 hod.
Středa 12.10. 7,00 – 18,00 hod.
Čtvrtek 13.10. 7,00 – 18,00 hod.
Pátek 14.10. 7,00 – 12,00 hod.

Budeme velice rádi, když sběrem pomůžete a podpoříte aktivity školy určené dětem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitelské volno

V souladu s platným zněním školského zákona a po dohodě se zřizovatelem školy vyhlašuji 

na pátek 18. listopadu 2016

ředitelské volno z provozních důvodů (budou probíhat dokončovací práce související se sanací tělocvičny a přilehlých prostor, která proběhla o hlavních prázdninách). Provoz školní družiny bude zajištěn.

PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy                                                                                  18.9.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení provozu školní družiny

Ranní družina začíná již od 6:30 hod.
Provoz družiny: 
Ranní: 6:30 – 7:45
Odpolední: 11:40 – 16:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Důležité upozornění

Máme nová telefonní čísla:
Základní škola: 775 642 909
Školní jídelna a Mateřská škola: 778 002 078


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení školního roku 2015/2016

Vážení rodiče,
navazuji na informaci sdělenou na třídních schůzkách v závěru minulého školního roku a na zprávu v Obecním zpravodaji č.8/2015, týkající se pozdějšího termínu zahájení nového školního roku z důvodu probíhající přístavby školy. 

1) Vedení obce, které je investorem stavby, dle včerejšího jednání garantuje, že k 31.8.2015 budou dokončeny stavební práce včetně revizních zpráv potřebných k povolení zahájení vyučování. V době od 1.- 6. 9.2015 bude prováděn úklid a montáž vybavení prostor školy tak, aby byl zahájen nový školní rok 2015-2016 

v pondělí 7.9.2015 v 8,00 hod.

Po slavnostním zahájení bude již od 2.vyučovací hodiny probíhat výuka dle rozvrhu, který Vám byl zaslán mailem 12.8.2015. Také obědy a školní družina budou v provozu od pondělí 7.9. Oficiální přihlášky ke stravování a do družiny dostanou děti až 7.9. Zatím prosím o vyplnění předběžného přihlášení na obědy a do družiny (najdete v mailu z 12.8.) a jejich zaslání či předání do školy do 1.9.2015.

2) Na úterý až pátek 1.-4. září 2015, vyhlašuji v souladu s platným zněním školského zákona a po dohodě se zřizovatelem školy a školskou radou ředitelské volno.

3) Pro děti, především ty nejmenší, jejichž rodiče nemohou v termínu 1.- 4.9. zajistit jejich hlídání, budeme organizovat v případě zájmu rodičů hlídání dětí formou zájmové činnosti podobné náplni družiny. A to v prostorách Obecního úřadu v Bořitově v době od 7,30 – 12,00 hod., bez zajištění stravování. V případě zájmu o hlídání dětí v uvedeném termínu
sdělte prosím tuto skutečnost do pondělí 24. srpna 2015 na mailovou adresu zs.boritov@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 775 642 909.

Děkuji za pochopení
                                                                                 Šárka Hlavatá
                                                                                 ředitelka školy


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní družina

Školská rada a Obecní rada Bořitov odsouhlasily zpoplatnění školní družiny od 2. pololetí tohoto školního roku a to částkou 50,- Kč za měsíc na jedno dítě. 
Poplatek bude placen pololetně, tzn. jednorázovou částkou 250,- Kč (únor - červen 2015) na jedno dítě. Prosíme o zaplacení tohoto poplatku do konce února formou jednorázového příkazu na účet školy:
86-1158330207/0100
, jako variabilní symbol uveďte r.č. dítěte.
V případě odhlášení dítěte na celý měsíc bude částka 50,- Kč vrácena.
Získané finanční prostředky budou použity na nákup materiálního vybavení družiny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,
z důvodu větší bezpečnosti Vašich dětí jsme nuceni přijmout následující opatření. Rodiče, kteří přivedou nebo si přijdou vyzvednout děti, zazvoní a pokud to bude možné, některý ze zaměstnanců je vyzvedne u vchodu do budovy. Rodiče počkají na děti ve vstupní hale nebo před šatnou, vstup do dalších prostor budovy školy je zakázán.  V případě, že žádný ze zaměstnanců nemůže přijít fyzicky otevřít (v době vyučování nebo družiny), prosíme rodiče, aby přes domácí telefon sdělili jméno dítěte a počkali na ně před školou.

Děkujeme za pochopení

PhDr. Šárka Hlavatá
ředitelka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Logopedie
Vážení rodiče, od pondělí 13.10.2014  budete mít možnost využít logopedické poradenství, které pro žáky ZŠ nabízí paní Mgr. Monika Odehnalová.
Kdy?  Každé pondělí 12:15 – 15:00 po předchozím přihlášení a domluvě na mail  
         MonikaOdehnalova@seznam.cz do 20:00 předcházející neděle
Kde?  Ve II.třídě ZŠ
Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti podmínky pro správný rozvoj řeči. Zaměřuje se na : 
-          Podporu a rozvoj správné výslovnosti
-          Rozvoj motoriky mluvidel, nácvik správného dýchání
-          Rozvoj hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky 
-          Stimulaci celkového vývoje dítěte – rozvoj smyslového vnímání – zejména zrakové
           a sluchové paměti, pozornosti, fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby

 

 

  

naše fota
na Rajče.net

EU peníze školám
DUMy

Skutečně zdravá škola